Home » Logopedist

Logopedist

Dita Verbeek

Sinds 1990 ben ik als logopedist actief geweest in verschillende werkvelden. In Utrecht werkte ik o.a. bij de Kathedrale Koorschool, de Domstad Pabo, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 1999 heb ik Logopedieprakijk Wittevrouwen in Utrecht overgenomen. Het is een allround logopediepraktijk met specialisatie wat betreft stem- en spraakproblemen bij volwassenen en kinderen en complexe taalproblemen bij kinderen. 
In maart 2014 verhuisde de praktijk naar het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen.

Daarnaast werk ik al geruime tijd met veel plezier bij de PI-school Professor Waterink in Amsterdam, een cluster 4-school verbonden aan De Bascule (Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Op deze school voor Speciaal Onderwijs worden kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen en psychiatrische problematiek behandeld, die vaak ook spraak/taalproblemen vertonen.

In oktober 2010 is er een vestiging in Amsterdam Centrum geopend. Op deze locatie kan ik de logopedische ervaring in de vrije vestiging en het Speciaal Onderwijs combineren bij het behandelen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Maar ook jongeren en volwassenen met stem-, spraak- en taalproblemen kunnen zich hier aanmelden voor behandeling. Logopedie Amsterdam Dita Verbeek werkt sinds 1 augustus samen met Praktijk Keizersgracht en is verhuisd naar Keizersgracht 154, 1015 CX Amsterdam.

Meer informatie vindt u bij Vestiging in Utrecht en Logopedie Links.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De logopedist staat vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeert in een Kwaliteitskring in Amsterdam.