Home » Logopedist

Logopedist

    Dita Verbeek

Al meer dan 20 jaar heb ik in diverse werkvelden ervaring opgedaan als logopedist. In Utrecht werkte ik o.a. bij de Kathedrale Koorschool, de Domstad Pabo, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en enkele logopediepraktijken. Vanaf januari 1999 heb ik Logopediepraktijk Wittevrouwen in Utrecht van Ellen Burger overgenomen. De praktijk behandelt clienten met allerlei problemen op het gebied van Logopedie en Communicatie en heeft een specialisatie wat betreft stem- en spraakproblemen bij kinderen en volwassenen en complexe taalproblemen bij kinderen. Sinds maart 2014 is deze praktijk gevestigd aan het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen.

Daarnaast heb ik geruime tijd met veel plezier gewerkt bij de PI-school Professor Waterink in Amsterdam, een cluster 4-school verbonden aan Levvel (voorheen de Bascule, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Op deze school voor Speciaal Onderwijs worden kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen en psychiatrische problematiek behandeld, die naast b.v. ASS en AD(H)D vaak ook spraak/taalproblemen vertonen.

In oktober 2010 is er een tweede locatie in Amsterdam Centrum geopend, die sinds 2016 aan de Keizersgracht 154 is gevestigd. Logopedie Amsterdam Dita Verbeek werkt hier samen met de collega’s van Praktijk Keizersgracht. Ook op deze locatie wordt de logopedische ervaring uit de vrije vestiging en het Speciaal Onderwijs gecombineerd bij het behandelen van kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast kunnen ook jongeren en volwassenen met stem-, spraak- en taalproblemen zich hier aanmelden voor behandeling.  Van oktober 2019 tot juli 2022 werkte ik ook samen met het Zorgteam van de ASVO School in Amsterdam. De praktijk is gespecialiseerd in stemtherapie.

Meer informatie vindt u bij Vestiging in Utrecht en Links.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en bij  Stemplatform. Om mijn vakkennis te verbreden en verdiepen volg ik regelmatig cursussen en workshops. Tevens sta ik vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeer ik in een Kwaliteitskring voor Amsterdam e.o.

logo kp                 

Logopedie