Home » Logopedist

Logopedist

Dita Verbeek

Sinds 1990 heb ik in diverse werkvelden ervaring opgedaan als logopedist. In Utrecht werkte ik o.a. bij de Kathedrale Koorschool, de Domstad Pabo, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 1999 heb ik Logopediepraktijk Wittevrouwen in Utrecht overgenomen. Het is een allround logopediepraktijk met specialisatie wat betreft stem- en spraakproblemen bij volwassenen en kinderen en complexe taalproblemen bij kinderen. 
In maart 2014 verhuisde de praktijk naar het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen.

Daarnaast heb ik geruime tijd met veel plezier gewerkt bij de PI-school Professor Waterink in Amsterdam, een cluster 4-school verbonden aan De Bascule (Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Op deze school voor Speciaal Onderwijs worden kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen en psychiatrische problematiek behandeld, die vaak ook spraak/taalproblemen vertonen.

In oktober 2010 is er een tweede vestiging in Amsterdam Centrum geopend. Ook op deze locatie kan ik de logopedische ervaring in de vrije vestiging en het Speciaal Onderwijs combineren bij het behandelen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast kunnen ook jongeren en volwassenen met stem-, spraak- en taalproblemen zich hier aanmelden voor behandeling. Logopedie Amsterdam Dita Verbeek werkt sinds 1 augustus 2016 samen met de collega’s van Praktijk Keizersgracht op nummer 154.

Meer informatie vindt u bij Vestiging in Utrecht en Logopedie Links.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Om mijn vakkennis te verbreden en verdiepen volg ik regelmatig cursussen en workshops. Ik sta vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeer in een Kwaliteitskring in Amsterdam.