Home » Logopedist

Logopedist

Dita Verbeek

Sinds 1990 heb ik in diverse werkvelden ervaring opgedaan als logopedist. In Utrecht werkte ik o.a. bij de Kathedrale Koorschool, de Domstad Pabo, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 1999 heb ik Logopediepraktijk Wittevrouwen in Utrecht overgenomen. Het is een allround logopediepraktijk met specialisatie wat betreft stem- en spraakproblemen bij volwassenen en kinderen en complexe taalproblemen bij kinderen. In maart 2014 verhuisde de praktijk naar het Hooghiemstraplein in Wittevrouwen.

Daarnaast heb ik geruime tijd met veel plezier gewerkt bij de PI-school Professor Waterink in Amsterdam, een cluster 4-school verbonden aan De Bascule/Levvel (Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Op deze school voor Speciaal Onderwijs worden kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen en psychiatrische problematiek behandeld, die vaak ook spraak/taalproblemen vertonen.

In oktober 2010 is er een tweede locatie in Amsterdam Centrum geopend, die sinds 2016 aan de Keizersgracht 154 is gevestigd. Logopedie Amsterdam Dita Verbeek werkt hier samen met de collega’s van Praktijk Keizersgracht. Ook op deze locatie kan ik de logopedische ervaring van de vrije vestiging en het Speciaal Onderwijs combineren bij het behandelen van kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast kunnen ook jongeren en volwassenen met stem-, spraak- en taalproblemen zich hier aanmelden voor behandeling. De praktijk is gespecialiseerd in stemtherapie. Sinds oktober 2019 maak ik ook deel uit van het Zorgteam van de ASVOschool in Amsterdam.

Meer informatie vindt u bij Vestiging in Utrecht en Links.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Om mijn vakkennis te verbreden en verdiepen volg ik regelmatig cursussen en workshops. Ik sta vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeer in een Kwaliteitskring in Amsterdam.