Home » Kinderen

Kinderen

De praktijk biedt onderzoek, advisering en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende stoornissen. Er is veel ervaring in het behandelen van stemproblemen en van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen 
met complexe leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen (o.a. ADHD, ADD, NLD, MCDD, ODD, PDD-nos en andere autismespectrumstoornissen, lees- en spellingsproblemen, dyspraxie).

Zie ook Wat doet een logopedist.