Home » Kinderen

Kinderen

De praktijk biedt onderzoek, advisering en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende stoornissen. Er is veel ervaring in het behandelen van stemproblemen en van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met complexe leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen (o.a. ADHD, ADD, NLD, MCDD, ODD, PDD-nos, ASS en andere autismespectrumstoornissen, lees- en spellingsproblemen en dyspraxie). Voor behandeling van afwijkend mondgedrag (mondademen, lispelen, beugel door afwijkend slikken) wordt verwezen naar andere praktijken die met de methode OMFT werken.

Zie ook Wat doet een logopedist.