Home » Logopedie

Logopedie

Logopedie is de behandeling van problemen in de mondelinge, schriftelijke of non-verbale communicatie.
Logopedisten werken o.a. in een eigen praktijk, het onderwijs, ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij opleidingen, theaters of b.v. instellingen voor gehandicapten. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Ook wordt een logopedist ingeschakeld als er sprake is van slikproblematiek of als stemtherapeut voor zangers, acteurs of andere beroepssprekers die vaak hun stem moeten gebruiken (denk aan docenten, managers, leidinggevenden, presentatoren, trainers of advocaten). Sommige logopedisten ontwikkelen ook een praktijk in remediëring van m.n. schriftelijke communicatie en begeleiden mensen met o.a. dyslexie (lees- en spellingsproblemen) of andere leerproblemen.
Daarnaast kan een logopedist zich ook bezighouden met preventieve logopedie, gericht op het stimuleren van de normale communicatieve ontwikkeling en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Een stagnatie in die ontwikkeling of in gerelateerde ontwikkelingsgebieden (o.a. sociaal-emotioneel, leerprestaties) kan hierdoor vaak worden voorkomen. De preventieve logopedist kan werkzaam zijn binnen de sectoren jeugdgezondheidszorg, welzijn of onderwijs.