Home » Sitemap

Sitemap

,

Aanmelden

Voor aanmelden, afspraken en informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen via: 06 - 55 88 11 78 . Tijdens behandelingen kan de voicemail aanstaan en kunt u een bericht met uw nummer inspreken. Ook kunt u een email met uw hulpvraag...

Doelgroep

Bij Logopedie Amsterdam Dita Verbeek kunnen zowel kinderen als volwassenen worden aangemeld voor onderzoek en behandeling. Er wordt nauw samengewerkt met scholen, ziekenhuizen, tandarts(specialist)en, KNO-artsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere...

Films over Logopedie

https://www.youtube.com/watch?v=fx8MBlgrTZM https://www.facebook.com/aimediaAUS/videos/10157793324334220/ https://youtu.be/26uDCWTqjPI?t=5

Kinderen

De praktijk biedt onderzoek, advisering en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende stoornissen. Er is veel ervaring in het behandelen van stemproblemen en van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met complexe leer-, ontwikkelings-...

Locatie

Logopedie Amsterdam Dita Verbeek werkt samen met de collega's van Praktijk Keizersgracht http://www.praktijkkeizersgracht.nl/ Wij zijn gevestigd in hartje Amsterdam nabij de Westerkerk, tussen de Leliegracht en de Prinsenstraat. De praktijk bevindt...

Logopedie

Logopedie is de behandeling van problemen in de mondelinge, schriftelijke of non-verbale communicatie. Logopedisten werken o.a. in een eigen praktijk, het onderwijs, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij opleidingen, theaters of b.v. instellingen voor...

Logopedist

Dita Verbeek Sinds 1990 heb ik in diverse werkvelden ervaring opgedaan als logopedist. In Utrecht werkte ik o.a. bij de Kathedrale Koorschool, de Domstad Pabo, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en een aantal logopediepraktijken. Vanaf januari 1999 heb...

Privacy Policy

Logopedie Amsterdam Dita Verbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy...

Vergoeding

Voor het bezoeken van deze Contractvrije praktijk (=geen contracten met verzekeraars) heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist, tandarts of orthodontist voor een vergoeding van uw verzekering. Alleen wanneer u zelf betaalt...

Vestiging in Utrecht

Sinds 1999 is Logopediepraktijk Wittevrouwen in het centrum van Utrecht gevestigd. De praktijk bevindt zich achter de Wittevrouwensingel aan het Hooghiemstraplein 101 en is geopend op de donderdag van 10.30 - 18.00u. U kunt contact opnemen via het...

Volwassenen

Er is veel affiniteit met het vakgebied STEM en het behandelen van beroepssprekers, zangers en acteurs. De praktijk begeleidt ook jongeren en volwassenen met problemen op de volgende behandelgebieden: stem en zangstem (keelklachten o.a. brok of kriebel...

Wat doet een Logopedist

Een logopedist behandelt allerlei problemen die met Communicatie te maken hebben op het gebied van: SPRAAK:  b.v. niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, ...