Home » Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Omdat dit een Contractvrije praktijk is heb ik sinds 2012 geen contracten meer met verzekeraars. Voor een vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist.

U kunt ook zonder verwijzing komen, maar dan wordt er vooraf een extra DTL-screening gedaan (Directe Toegankelijkheid Logopedie van €25,-), en een korte rapportage aan de huisarts gestuurd. Let op: alleen bij verzekeraars CZ (CZ, CZdirect, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, Ohra) en ASR is toch een verwijzing nodig voor contractvrije Logopedie. Ook wanneer u zelf betaalt omdat het geen medische klacht betreft, is geen verwijzing nodig. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten terwijl de administratieve druk is toegenomen. Ik vind het belangrijk dat ik voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk daarom al 12 jaar bewust Contractvrij.

Contractvrije Logopedie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar, maar de hoogte van die vergoeding verschilt per polis en verzekeraar. Het verplicht Eigen Risico van €385,- geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dit betekent dat bij volwassenen ca. de eerste 7 zittingen voor eigen rekening komen wanneer het Eigen Risico nog niet is verbruikt.

Let op: u moet zelf navragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u terugkrijgt omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand bij meertaligheid en van een dialect of accent door anderstaligheid wordt b.v. niet vergoed.

U ontvangt mijn nota’s maandelijks via Infomedics. Voor VGZ, CZ en ONVZ (ook PNO en VVAA) worden de nota’s door Infomedics meteen gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen. Bij alle andere verzekeringen ontvangt u zelf via Infomedics de totale factuur die u eerst betaalt en daarna pas indient bij uw zorgverzekeraar. 

Bij een intake worden altijd 2 codes gedeclareerd. Voor een intake met verwijzing: code 4061 en 4000 (anamnese en onderzoek) en voor een intake zonder verwijzing met DTL-screening: code 4057 en 4000. De totale prijs van een intakesessie is dus €138,- of met DTL €163,-. Reden voor deze hogere prijs: bij een intake moet ook een elektronisch dossier worden aangemaakt en moeten onderzoeksgegevens na afloop van de sessie worden uitgewerkt.

Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis/Combinatiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed (60-90%). Vraag zelf bij uw verzekering na welk bedrag u precies terugkrijgt van een zitting van €46,-
Prestatie of dienst   Code  Tarief 2024
Intake (anamnese) en onderzoek na verwijzing (25 min.) 

 4061

 4000

   €  92,-

   €  46,-

DTL-screening, anamnese en onderzoek (zonder verwijzing) 40 min.

 4057

 4000

   € 117,- 

   €  46,-

 Individuele zitting reguliere logopedie (25 min.) of online logopedie   4000    €  46,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/Uittoeslag bij overleg met derden      €  26,-
Verslag aan derden (niet de verwijzer) kosten voor aanvrager per 30 min.  4313    €  46,-
Overleg met derden, kosten voor aanvrager per 30 min.  4314    €  46,-
Verzuimnota      €  46,-
Instructie/overleg aan ouders/verzorgers van de patient     4011    €  46,-

Afsprakenregeling

Er is geen lange wachtlijst maar in deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarna zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (=1 werkdag) af te melden via email, sms of voicemail. Indien u niet op tijd afzegt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €46,-) ongeacht de reden, dus ook bij ziekte en bij een intake. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Zie Privacy Policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF die hieraan is verbonden.