Home » Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Omdat dit een Contractvrije praktijk is (= geen contracten met verzekeraars) heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist voor een vergoeding van uw verzekering. Alleen wanneer u zelf betaalt is geen verwijzing nodig. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten. Ik vind het belangrijk dat ik voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk daarom al 11 jaar bewust Contractvrij.

Contractvrije Logopedie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar, maar de hoogte van die vergoeding verschilt per polis en verzekeraar. Het verplicht eigen risico van €385,- geldt niet voor kinderen maar voor volwassenen vanaf 18 jaar wel. Dit betekent dat bij volwassenen ca. de eerste 8 zittingen voor eigen rekening komen wanneer het eigen risico nog niet is verbruikt.

Let op: u moet zelf navragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u van €46,- terugkrijgt omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand bij meertaligheid en van dialect of accent door anderstaligheid wordt b.v. niet vergoed.

U ontvangt mijn nota’s maandelijks via Infomedics. Voor VGZ, CZ en ONVZ (ook PNO en VVAA) worden de nota’s door Infomedics rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen. Bij alle andere verzekeringen ontvangt u zelf via Infomedics de totale factuur die u eerst betaalt en daarna pas indient bij uw zorgverzekeraar. Ook dan kan het zijn dat u een gedeelte van de rekening zelf moet betalen.

Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed (60-90%). Vraag zelf bij uw verzekering na welk bedrag u precies terugkrijgt van een zitting van €46,-
Logopedie Amsterdam Dita Verbeek   Tarief 2023
Intake en onderzoek na verwijzing 25 min. (+25 min. indirecte tijd voor administratie) code: 4061    € 92,-
Individuele zitting reguliere logopedie (25 min.) of online logopedie  code: 4000    € 46,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/Uittoeslag bij overleg met derden    € 26,-
Overleg met derden/Verslag aan derden (niet de verwijzer). Kosten voor de aanvrager per 30 min.    € 46,-
Verzuimnota    € 46,-
Instructie/overleg aan ouders/verzorgers van de patient   code: 4011    € 46,-

Afsprakenregeling

Er is geen lange wachtlijst maar in deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarna zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (=1 werkdag) af te melden via email, sms of voicemail. Indien u niet op tijd afzegt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €46,-) ongeacht de reden, dus ook bij ziekte en bij een intake. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Zie Privacy Policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF die hieraan is verbonden.