Home » Vergoeding

Vergoeding

Voor het bezoeken van deze Contractvrije praktijk (=geen contracten met verzekeraars) heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist, tandarts of orthodontist voor een vergoeding van uw verzekering. Alleen wanneer u zelf betaalt of uw werkgever betaalt is geen verwijzing nodig. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten. Ik vind het belangrijk dat ik voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk daarom al ruim 8 jaar bewust Contractvrij.

Contractvrije Logopedie wordt (ten dele) vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar, maar de hoogte van de vergoeding verschilt per polis en verzekeraar (50-80%). Het verplicht eigen risico van €385,- geldt voor kinderen niet en voor volwassenen vanaf 18 jaar wel. Dit betekent dat ca. de eerste 8 zittingen voor uw eigen rekening komen wanneer u het eigen risico nog niet heeft verbruikt.

U ontvangt mijn nota’s maandelijks via het factureringsbedrijf Infomedics. Voor VGZ, CZ, ONVZ, PNO en VVAA worden de nota’s door Infomedics rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen. Bij alle andere verzekeringen ontvangt u meteen via Infomedics de totale factuur die u eerst betaalt en daarna indient bij uw zorgverzekeraar. Ook dan kan het zijn dat u een gedeelte van de rekening zelf moet betalen.

Let op: u dient zelf van te voren na te vragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u van €43,- terugkrijgt omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand bij meertaligheid en dialect door anderstaligheid wordt b.v. niet vergoed. Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed. U moet zelf bij uw verzekering navragen welk bedrag u precies terugkrijgt voor een zitting van €43,-
Logopedie Amsterdam Dita Verbeek 2020  Tarief
Intake en onderzoek 25 min. (+25 min. indirecte tijd)    € 86,-
Individuele zitting reguliere logopedie (25 min.) of telelogopedie    € 43,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/bij overleg met derden    € 25,-
Overleg met derden/Verslag aan derden (niet de verwijzer) Kosten voor de aanvrager per 30 min.    € 43,-
Telefonische zitting (per 15 min.)    € 23,-
Verzuimnota    € 43,-

Afsprakenregeling

In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarna zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (1 werkdag) af te melden via email, sms of voicemail. Indien u niet op tijd afzegt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €43,-) ongeacht de reden, dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Zie Privacy Policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF die hieraan is verbonden.