Home » Vergoeding

Vergoeding

Voor het bezoeken van deze Contractvrije praktijk heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist om een vergoeding te krijgen van uw verzekering. Alleen wanneer uw werkgever betaalt of u zelf betaalt is geen verwijzing nodig. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 20% minder uitbetaald aan logopedisten. Ik vind het belangrijk dat ik voldoende tijd aan u en uw hulpvraag kan besteden. Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk daarom al ruim 7 jaar bewust Contractvrij.

Nadat uw eigen risico is verbruikt wordt Contractvrije Logopedie ten dele vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar, maar de hoogte van de vergoeding verschilt per polis en verzekeraar (50-80%). Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico van €385,- en voor volwassenen vanaf 18 jaar wel. Dit betekent dat ca. de eerste 9 zittingen voor uw eigen rekening komen wanneer u het eigen risico nog niet heeft verbruikt.

De facturen voor VGZ, CZ, ONVZ, PNO en VVAA worden door het factureringsbedrijf Infomedics verzorgd en rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het gedeelte dat u zelf moet betalen. Bij de andere verzekeringen ontvangt u meteen via Infomedics een factuur die u eerst  betaalt en daarna indient bij uw zorgverzekeraar. Ook dan moet u soms een gedeelte van de rekening zelf betalen. Let op: u dient zelf van te voren na te vragen bij uw zorgverzekeraar wat het precieze bedrag is dat u van €43,- terugkrijgt omdat er elk jaar weer wat verandert. Behandeling van taalachterstand bij meertaligheid en dialect door anderstaligheid wordt b.v. niet vergoed. Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis: u bent vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed. U moet zelf bij uw verzekering navragen welk bedrag u precies terugkrijgt voor een zitting van €43,-
Logopedie Amsterdam Dita Verbeek 2020  Tarief
Intake en onderzoek 25 min. (+25 min. indirecte tijd)    € 86,-
Individuele zitting reguliere logopedie (25 min.)    € 43,-
Uittoeslag bij behandeling aan huis/bij overleg met derden    € 25,-
Overleg met derden/Verslag aan derden (niet de verwijzer) Kosten voor de aanvrager per 30 min.    € 43,-
Telefonische zitting (per 15 min.)    € 23,-
Verzuimnota    € 43,-

Afsprakenregeling

In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarna zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur van 25 minuten is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren (1 werkdag) af te melden via email, sms of voicemail. Indien u niet op tijd afzegt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €43,-) ongeacht de reden, dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Zie Privacy Policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF die hieraan is verbonden.