Home » Vergoeding

Vergoeding

Voor het bezoeken van deze praktijk heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist om een vergoeding te krijgen van uw verzekering. Wanneer u zelf of uw werkgever betaalt is geen verwijzing nodig. De praktijk hanteert het logopedisch tarief van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) van 2016 40,53 per zitting. Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen echter niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZA en wordt er tot 20% minder uitbetaald aan logopedisten.Vanwege de jarenlange ervaring en de noodzaak om kwaliteit te kunnen blijven bieden, werkt deze praktijk  daarom al een aantal jaren contractvrij. Nadat uw eigen risico is verbruikt wordt Contractvrije Logopedie ten dele vergoed vanuit het basispakket van elke zorgverzekeraar, maar de hoogte van de vergoeding verschilt per polis en verzekeraar. Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico van €385,- en voor volwassenen vanaf 18 jaar wel. Dit betekent dat ca. de eerste 10 zittingen voor uw eigen rekening komen wanneer u het eigen risico nog niet heeft verbruikt.

De facturen van VGZ en CZ worden door mijn factureringsbedrijf Infomedics rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. U krijgt daarna een rekening voor het gedeelte dat u zelf moet betalen. Bij de andere verzekeringen ontvangt u meteen via Infomedics een factuur die u na betaling indient bij uw zorgverzekeraar. Ook dan moet u een gedeelte van de rekening zelf betalen. Let op: het is raadzaam van te voren navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en het precieze bedrag van de vergoeding, vanaf 2018 is er nl. weer wat veranderd. Behandeling van taalachterstand en dialect door anderstaligheid wordt b.v. niet door de verzekering vergoed. Welke polis heeft u?

  • Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.

  • Naturapolis: Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een deel vergoed. U kunt bij uw verzekering navragen welk bedrag u terugkrijgt voor een zitting van €40,53.

Afsprakenregeling

In deze praktijk wordt alléén op afspraak gewerkt. De tijd wordt samen met u vastgesteld en is vaak een wekelijks terugkerend tijdstip. Elke zitting bestaat uit 25 minuten cliëntgebonden tijd, daarnaast zijn er 5 minuten voor administratie/overleg voor de logopedist zelf.

Afmeldingsregeling

Gezien de beperkte tijdsduur van 25 minuten is het absoluut noodzakelijk om bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden via de voicemail. Indien u niet op tijd afbelt worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht via een aparte verzuimnota (à €40,53) ongeacht de reden, dus ook bij ziekte. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering en beschouwen als uw eigen risico.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Zie Privacy Policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.