Home » Wat doet een Logopedist

Wat doet een Logopedist

Een logopedist behandelt allerlei problemen die met Communicatie te maken hebben op het gebied van:

  • SPRAAK: b.v. niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, stotteren, broddelen, dyspraxie etc.
  • TAAL: bij kinderen verloopt de taalontwikkeling volgens een bepaald patroon. Sommige kinderen hebben echter een afwijkende of tragere taalontwikkeling. Andere voorbeelden zijn dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en afasie, een verworven taalstoornis na b.v. een trauma of beroerte
  • STEM: zoals heesheid, schorheid, een brok in de keel, veelvuldig hoesten, problemen met de zangstem maar ook het verbeteren van de spreekvaardigheid en de presentatie (b.v. bij veel in het openbaar spreken)
  • GEHOOR (o.a. door te leren spraakafzien)

Daarnaast kan een logopedist ook stoornissen in de Mondmotoriek en Slikproblemen behandelen:

  • advies geven over neusademen, slikken en kauwen of de juiste tongpositie of kaakhouding in rust
  • baby’s en jonge kinderen met eet- of drinkproblemen begeleiden
  • advies geven over hulpmiddelen en oefeningen voor thuis en op school

Zie ook Logopedie