Home » Wat doet een Logopedist

Wat doet een Logopedist

Een logopedist behandelt allerlei stoornissen die met Communicatie te maken hebben zoals:

  • verschillende problemen op het gebied van de spraak, b.v. niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, stotteren, broddelen, dyspraxie etc.
  • stoornissen op het gebied van de taal. Bij kinderen verloopt de taalontwikkeling volgens een bepaald patroon. Sommige kinderen hebben echter een afwijkende taalontwikkeling of ontwikkelen zich langzamer. Andere voorbeelden zijn dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en afasie, een verworven taalstoornis na b.v. een trauma of beroerte
  • diverse problemen op het gebied van de stem, zoals heesheid, schorheid, een brok in de keel of problemen met de zangstem maar ook het verbeteren van de spreekvaardigheid en de presentatie (b.v. bij iemand die veel in het openbaar spreekt)
  • allerlei stoornissen op het gebied van het gehoor (o.a. door te leren spraakafzien)

Naast bovengenoemde Communicatiestoornissen behandelt een logopedist ook stoornissen in de mondmotoriek en slikproblemen. Een logopedist kan:

  • advies geven over neusademen, slikken en kauwen of de juiste tong- of kaakpositie in rust
  • baby’s en jonge kinderen met eet- of drinkproblemen begeleiden
  • advies geven over hulpmiddelen en oefeningen voor thuis en op school

Zie ook Logopedie