Home » Wat doet een Logopedist

Wat doet een Logopedist

Een logopedist behandelt allerlei problemen die met Communicatie te maken hebben op het gebied van:

  • SPRAAK: b.v. niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, stotteren, broddelen, dyspraxie etc.
  • TAAL: bij kinderen verloopt de taalontwikkeling volgens een bepaald patroon. Sommige kinderen hebben echter een afwijkende of tragere taalontwikkeling. Andere voorbeelden zijn dyslexie (lees- en spellingsproblemen) en afasie, een verworven taalstoornis na b.v. een trauma of beroerte
  • STEM: o.a. heesheid, schorheid, een brok in de keel, veelvuldig hoesten, problemen met de zangstem maar ook het verbeteren van de spreekvaardigheid en de presentatie (b.v. bij veel in het openbaar spreken)
  • GEHOOR (o.a. leren spraakafzien)

Daarnaast kan een logopedist ook stoornissen in de Mondmotoriek en Slikproblemen behandelen:

  • advies geven over neusademen, slikken en kauwen of de juiste tongpositie of kaakhouding in rust
  • baby’s en jonge kinderen met eet- of drinkproblemen begeleiden
  • advies geven over hulpmiddelen en oefeningen voor thuis en op school

Voor afwijkend mondgedrag verwijst de praktijk echter door naar collega’s die met de methode OMFT werken.

Zie ook Logopedie